Zagrożenie bakterią Legionella w gnieźnieńskiej pływalni wywołuje niepokój wśród jego użytkowników

Wykrycie obecności bakterii Legionelli w jednej z najpopularniejszych pływalni w Gnieźnie wywołało zrozumiały niepokój wśród osób korzystających z tego obiektu. Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, zarządzający basenem, poinformował o podjęciu wszystkich niezbędnych kroków mających na celu usunięcie tej potencjalnej groźby dla zdrowia pływaków, zaraz po otrzymaniu wyników badań wody, które potwierdziły obecność niebezpiecznej bakterii.

Wśród działań podjętych w celu zminimalizowania ryzyka, tymczasowo zamknięto do użytku dwa whirlpoole oraz trzy szatnie znajdujące się w rekreacyjnej części obiektu. Te elementy infrastruktury zostaną ponownie udostępnione publiczności dopiero po przeprowadzeniu kolejnych badań potwierdzających całkowite usunięcie bakterii Legionella.

Jednocześnie, GOSiR zapewnia, że pozostałe części instalacji basenowych, zarówno rekreacyjnych jak i sportowych, są bezpieczne do użytku. Wszystkie parametry wody są na odpowiednim poziomie i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W obiekcie podjęto dodatkowe kroki, takie jak przegrzanie systemu ciepłej wody oraz gruntowne czyszczenie i dezynfekcja zbiorników whirlpooli, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z basenu dla wszystkich użytkowników.

Ważne jest również podkreślenie, że regularne badania jakości wody w basenie będą prowadzone zgodnie z planem. Zarząd gnieźnieńskiego ośrodka zatroszczył się o utrzymanie najwyższych standardów higieny i warunków sanitarnych, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo wszystkim korzystającym z basenu.