Poważne uszkodzenie gazociągu w Wełnicy pod Gnieznem wywołało interwencję straży pożarnej

W dniu 20 marca 2024 roku, o dokładnie 12:22, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, które miało miejsce w Wełnicy – gminie Gniezno. Zgłoszenie dotyczyło poważnego uszkodzenia gazociągu.

Na miejsce natychmiast skierowano trzy zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) z Gniezna oraz dodatkowo jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) ze Strzyżewa Smykowego. Pierwszy na miejscu był zastęp straży pożarnej, który natknął się na scenę z wyciekającym gazem z poważnie uszkodzonego gazociągu. Źródłem uszkodzenia był operator koparki, który przypadkiem naruszył integralność gazociągu średniego ciśnienia podczas prac związanych z czyszczeniem rowu.

Początkowe działania pierwszych na miejscu ratowników były ukierunkowane na zabezpieczenie obszaru zdarzenia i ocenę sytuacji pod kątem potencjalnego zagrożenia dla ludzi. Następnie, strażacy wyposażeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych przeprowadzili inspekcję terenu za pomocą miernika wielogazowego. Rezultaty wskazywały, że najbliższe budynki oddalone były o około 100 metrów od miejsca incydentu, a zatem nie było konieczności ewakuacji mieszkańców.

Sytuację na miejscu zdarzenia oceniali także pracownicy Pogotowia Gazowego. Po przeprowadzeniu analizy potwierdzili, że uszkodzenie dotyczyło rury średniego ciśnienia o średnicy DN63. Następnie przystąpili do bardziej szczegółowych działań, które obejmowały odsłonięcie uszkodzonej rury gazowej i jej uszczelnienie za pomocą specjalistycznego zacisku. Po skutecznym zatamowaniu wycieku, pracownicy Pogotowia Gazowego przystąpili do remontu uszkodzonego fragmentu gazociągu. Przez cały czas interwencji na miejscu obecni byli również policjanci.