Komemoracja Dnia Straży Miejskiej: Wręczenie awansów, nagród i wyróżnień

29 sierpnia jest datą obchodzenia Święta Straży Miejskiej. Z tej okazji odbyło się specjalne świętowanie 8 września, podczas którego zastępca prezydenta Gniezna, Michał Powałowski, miał zaszczyt wręczyć awanse, nagrody oraz wyróżnienia.

Straż Miejska w Gnieźnie to specjalistyczna formacja składająca się z 26 osób – 17 umundurowanych funkcjonariuszy oraz 9 pracowników odpowiedzialnych za monitorowanie sytuacji w mieście. Celem jej działalności jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gnieźnie, a także współpraca z innymi jednostkami służb publicznych.

Na uroczystościach odbywających się we wrześniu komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie, Tomasz Francuszkiewicz, podkreślił ewolucję straży na przestrzeni lat. Zmieniał się nie tylko ich wizerunek, ale przede wszystkim rosły zakresy obowiązków. Francuszkiewicz stwierdził, że straż nie skupia się już na kontrolowaniu fotoradarów czy ściganiu kierowców łamiących przepisy, ale nie boi się nowych zadań, które codziennie niesie za sobą rzeczywistość. Jak podkreślił, Straż Miejska stoi na straży praworządności, egzekwuje przepisy prawa i dba o porządek publiczny. Zapewnia bezpieczeństwo nie tylko dla mieszkańców Gniezna i turystów – zarówno krajowych jak i zagranicznych, ale również dla tych, którzy zmuszeni byli opuścić swoją ojczyznę w obliczu wojny.