Rusza program „Opieka wytchnieniowa”

Złóż wniosek do programu „Opieka wytchnieniowa”.

 

Ogłoszono nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” w ramach edycji 2023. Program jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Przedsięwzięcie jest przeznaczone dla członków rodzin, którzy sprawują opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wsparcie obejmuje rodziny, które zamieszkują na terenie Gniezna. Programem objęci są też opiekunowie.

 

„Opieka wytchnieniowa” to zdecydowanie duże wsparcie dla osób obciążonych obowiązkiem sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które wymagają szczególnej troski. Celem realizowanego programu jest odciążenie członków rodzin i opiekunów od codziennych obowiązków związanych z opieką nad chorymi dziećmi. Program ma na celu możliwość skorzystania z odpoczynku.

 

Osoby zainteresowane programem powinny złożyć dokumenty w tej sprawie do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, do Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Lecha 6. Dokumenty można przekazać w godzinach 7:30 do 15:30. Ważne! Termin składania wniosków mija 25 maja 2023 roku.