Zabezpieczanie estakad w Gnieźnie – informacje o etapach realizacji projektu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z siedzibą w Poznaniu, przekazał wiadomość o podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie siatkami konstrukcji estakad znajdujących się na trasie drogi wojewódzkiej numer 194 w miejscowości Gniezno. Konkretnie chodzi tu o takie obiekty jak Wiadukt Solidarności oraz estakady usytuowane przy cmentarzach, położone przy ulicach Żuławy i Świętokrzyska.

Realizując powyższe zadanie, wykonawca będzie krok po kroku zamykał parkingi znajdujące się pod wspomnianymi obiektami. Zamknięcie parkingu ma miejsce na podstawie zaakceptowanego planu tymczasowej organizacji ruchu i jest wymagane do przeprowadzenia prac.

Pierwszy etap prac rozpoczął się na Wiadukcie Solidarności i to już od poniedziałku, czyli od 10 czerwca 2024 roku. Wprowadzono wówczas pierwszy etap tymczasowej organizacji ruchu. Polegał on na wyłączeniu z użytkowania części parkingu znajdującej się pomiędzy drogą prowadzącą do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie a przyczółkiem od strony ronda Wałęsy.

Drugim etapem będzie zamknięcie części parkingu położonego najbliżej głównego ciągu drogi wojewódzkiej, czyli Trasy Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zamknięcie obejmie obszar z 4 przęsłami estakady.

Ostatnim etapem będzie zamknięcie całego parkingu pod estakadą. Parking ten jest zlokalizowany między drogą do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie a Trasą Zjazdu Gnieźnieńskiego (DW 194).