Mieszkańcy Skiereszewa wybrali nowego Sołtysa podczas spotkania w świetlicy wiejskiej

W piątkowe popołudnie, 14 czerwca, lokalna wspólnota wsi Skiereszewo zebrała się na zebraniu społecznym w środku swojej wiejskiej świetlicy na Piekarach. Spotkanie to miało na celu przeprowadzenie wyborów na Sołtysa, który będzie pełnił funkcje w następnej kadencji.

Frekwencja była tak duża, że nawet najstarsi mieszkańcy tej malowniczej wsi blisko Gniezna nie mogli ukryć swojego zdumienia. To jaskrawe zjawisko jest jedynie odzwierciedleniem rosnącej świadomości społecznej o znaczeniu udziału w wyborach i siły i wpływu, jaki niesie za sobą każdy oddany głos.

Zebrana liczba głosów nie tylko zapewnia silny mandat dla wybranego sołtysa i rady sołeckiej, ale także daje im legitymację do działania. Roman Solarek, ustępujący sołtys, przedstawił sprawozdanie ze swej kadencji przed rozpoczęciem procedury wyborczej. Następnie rywalizację o stanowisko podjęli Jessica Skweres i sam Roman Solarek.

Po przeprowadzeniu wyborów, społeczność lokalna postanowiła, iż Jessica Skweres będzie nowym sołtysem. Otrzymała ona poparcie 63 głosujących, podczas gdy Roman Solarek zyskał tylko 45 głosów.

W swojej nowej roli jako Sołtys wsi Skiereszewo, Jessica Skweres będzie współpracować z Marleną Dzięcielak, Angeliką Meler oraz Kariną Święszkowską. Wybrane zostały one przez społeczność lokalną do pomocy w sprawowaniu funkcji. Jak widać, kobiety teraz dominują w zarządzaniu Skiereszewem. Wszystkim nowo wybranym członkom gratulujemy i mamy nadzieję na wiele wartościowych inicjatyw, które przyczynią się do dobra i rozwoju wspólnoty wsi Skiereszewo.