Inicjatywa zbierania odpadów wielkogabarytowych w Gnieźnie

W Gnieźnie, w nadchodzącym miesiącu marcu, przewidziano organizację akcji związanej ze zbieraniem odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy będą mieli możliwość pozbyć się takich śmieci poprzez ich wystawienie przed swoje nieruchomości lub umieszczenie w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach, które zostaną rozmieszczone na poszczególnych osiedlach.

Zbiórka dotyczyć będzie głównie mebli, sprzętu RTV i AGD, które już nie są potrzebne czy też są zużyte. W przypadku osób mieszkających na terenie Winiar, centrum miasta oraz osiedla Tysiąclecia, istotne będzie, aby odpady dostarczały one tylko i wyłącznie w wyznaczonych godzinach, gdy kontenery będą podstawione. Zwraca się uwagę, że miejsca te będą poddane monitoringu. Osoby, które zostawią swoje odpady poza ustalonym czasem lub miejscem, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Na reszcie osiedli zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie przeprowadzona w ciągu kolejnych dni zgodnie z poniżej przedstawionym harmonogramem.