Bezpieczeństwo w rejonie służbowym nr 2 w Gnieźnie: Działania dzielnicowego Zdzisława Saukensa

St. asp. Zdzisław Saukens, dzielnicowy z rejonu służbowego nr 2 w Gnieźnie, angażuje się w realizację Planu Działania Priorytetowego, który jest prowadzony w okresie od pierwszego dnia stycznia aż do końca czerwca 2024 roku.

Kluczowym obszarem, którego problematyka wymaga podjęcia działań o charakterze długoterminowym – przekraczających standardowe obowiązki służbowe i odpowiadających na społeczne zapotrzebowanie – jest teren obiektu przeznaczonego do uprawiania sportu oraz rekreacji, zlokalizowanego przy ulicy Parkowej 13 w Gnieźnie. W godzinach popołudniowych i wieczorowych miejsce to jest wykorzystywane niezgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Osoby tam przebywające konsumują alkohol, zażywają nieznane substancje, zanieczyszczają teren obiektu i przyległe do niego miejsca oraz dopuszczają się aktów wandalizmu skierowanych na mienie.

Wyżej opisane zagrożenia zostały zidentyfikowane na podstawie zdarzeń, które miały miejsce, oraz dzięki informacjom przekazanym przez obywateli – zarówno bezpośrednio dzielnicowemu, jak i za pośrednictwem systemów policyjnych.

Dzielnicowy Saukens zwraca się z prośbą do mieszkańców o aktywne włączenie się w proces wymiany informacji na temat zagrożeń występujących w miejscach objętych Planem Działania Priorytetowego.