Decyzja o zlikwidowaniu śmietników przy ulicy Sikorskiego przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową

Po licznych naradach i analizach, Dział Zarządzania Zasobami działający pod egidą Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, postanowił podjąć drastyczne kroki w walce z nieodpowiedzialnymi mieszkańcami. Jak poinformowała spółdzielnia, zapadła decyzja o całkowitym zlikwidowaniu zabudowy śmietnikowej przy ulicy Sikorskiego.

Celem tej decyzji było zahamowanie procederu podrzucania różnego rodzaju odpadów do tamtejszych śmietników. Praktyka ta obejmowała zarówno typowe odpady domowe, jak również sprzęt RTV i AGD czy nawet opony i odpady BIO. Wszystko to sprawiało, że śmietniki przy ulicy Sikorskiego były przepełnione, a ich utrzymanie stawało się coraz trudniejsze.

Podjęcie tej decyzji miało również na celu uniknięcie ryzyka znacznego podniesienia opłat za wywóz śmieci, jak miało to miejsce niedawno. Na skutek niewłaściwej segregacji papieru przez mieszkańców bloku, firma Urbis podwoiła opłatę za wywóz odpadów. Znaczny wzrost cen za tę usługę – z 30 na aż 60 złotych dla całego budynku, spowodował konieczność podjęcia działań, które zapobiegłyby podobnym sytuacjom w przyszłości.