Marian Pokładecki, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie przechodzi na emeryturę po latach służby

Nadszedł czas na emeryturę dla Mariana Pokładeckiego, który przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Dział ten, pod jego baczniejszym okiem, był odpowiedzialny za zarządzanie i koordynowanie pracy miejscowych instytucji oświatowych. Do jego obowiązków należało sprawowanie nadzoru nad gnieźnieńskimi szkołami podstawowymi, przedszkolami i żłobkami.

Całe dorosłe życie Pokładeckiego było ściśle związane z edukacją. Przez sześć lat pracował w Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie, a następnie przez długie 29 lat służył w Szkole Podstawowej nr 12. Zaczynał jako nauczyciel wychowania fizycznego, by potem objąć stanowisko dyrektora tej placówki. Do jego profesjonalnych osiągnięć należy także współpraca z Klubem Sportowym „Mieszko” oraz Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym. Począwszy od 1 września 2015 roku, Pokładecki pełnił rolę dyrektora Wydziału Edukacji.

Podczas kadencji Pokładeckiego jako dyrektora Wydziału Edukacji, w mieście zrealizowano szereg kluczowych inwestycji i remontów. Wśród nich znalazła się budowa hali sportowej i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3, termomodernizacje Szkoły Podstawowej nr 12 i nr 7. Przedszkole nr 12 otrzymało nowoczesne pomieszczenia przy ulicy Pocztowej, a także powstał nowy żłobek przy tej samej ulicy oraz dodatkowa filia żłobka przy ul. Sikorskiego. Wielu edukacyjnych budynków przeszło gruntowne remonty i modernizację termiczną.

Obecnie, po latach ciężkiej pracy na rzecz lokalnej społeczności, Marian Pokładecki zasłużył na odpoczynek w gronie rodzinnym. Składamy mu serdeczne życzenia na emeryturze!