12 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Wierzbiczany w Gnieźnie

Stołeczne miasto średniowiecznej Polski, Gniezno, otrzymało dofinansowanie w postaci kwoty 12 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie to przeznaczone jest na gruntowną przebudowę jednej z ulic miasta – Wierzbiczany. Całkowity koszt tej kluczowej inwestycji wyniesie 20 milionów złotych, co oznacza, że pozostałe 8 milionów złotych zostanie pokryte z lokalnego budżetu miasta.

Inwestycja ta jest planowana na okres dwóch lat i obejmuje modernizację fragmentu ulicy o długości 1200 metrów. Oficjalne ogłoszenie przetargu na realizację tego ambitnego projektu nastąpi w sierpniu, natomiast zakończenie wszystkich prac budowlanych przewidziane jest na koniec roku 2026.

Głośne skargi mieszkańców na zły stan ulicy Wierzbiczany były słyszane od dłuższego czasu. Stan nawierzchni tej ulicy jest jednym z najbardziej zniszczonych w całym mieście Gnieźnie, co stawia ją na czele listy priorytetowych działań modernizacyjnych.

Jednakże, zdumiewać może fakt, że modernizacja tak stosunkowo krótkiego odcinka drogi ma trwać dwa lata. Miejmy nadzieję, że ten dość długi okres realizacji pozwoli na przeprowadzenie prac remontowych na najwyższym możliwym poziomie.