Michał Powałowski jako nowy prezydent wprowadza zmiany w strukturze zastępców urzędu

Wraz z rozpoczęciem kadencji Michała Powałowskiego na stanowisku prezydenta 6 maja, doszło również do restrukturyzacji i zmian na pozostałych kluczowych stanowiskach. Joanna Śmigielska została mianowana pierwszym zastępcą Prezydenta Miasta Gniezna, a odpowiedzialnością drugiego zastępcy obarczony został Łukasz Muciok.

Joanna Śmigielska posiada imponujące doświadczenie i wykształcenie. Jest dyplomatką studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i zarządzania administracją publiczną. Swoją zawodową ścieżkę w administracji samorządowej rozpoczęła w 2004 roku. Była Sekretarzem Miasta Gniezno w latach 2015-2022, a we wrześniu 2022 roku objęła funkcję Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Gniezna.

Śmigielska wyraziła swoje odczucia w związku z nowym stanowiskiem: „Dla mnie to będzie w dużej mierze kontynuacja zadań, które miałam okazję realizować do tej pory. Jest to wyróżnienie, ale i zobowiązanie do dalszej pracy w obszarach gospodarowania majątkiem miejskim, architektury, budowy i utrzymania dróg, a także pozyskiwania środków zewnętrznych. Cele, które zostaną mi postawione przez Prezydenta zamierzam realizować z takim samym zaangażowaniem i zapałem”, podkreśliła nowo mianowana pierwsza zastępczyni Prezydenta Miasta Gniezna.