21-letni mężczyzna podejrzany o przemoc wobec kobiety – policja w Gnieźnie podejmuje kroki zapobiegawcze

Właśnie toczy się śledztwo dotyczące młodego mieszkańca, który ma 21 lat. Mężczyzna ten jest badany pod kątem stosowania zarówno przemocy fizycznej, jak i psychicznej przeciwko kobiecie. Urzędnicy Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie ujawnili, że funkcjonariusze dzielnicowi działały zgodnie z prawem antyprzemocowym.

Funkcjonariusze policyjni nałożyli na 21-latka zakaz kontaktu i zbliżania się do ofiary przemocy. Chodzi tu o młodzieńca, który jest podejrzewany o stosowanie przemocy fizycznej oraz psychicznej, grożenie karą oraz naruszenie nietykalności ofiary. Co więcej, prokurator zastosował nadzór policyjny nad tym mężczyzną – takie informacje przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Dodała też, że od marca 2024 r., funkcjonariusze wydali łącznie siedem takich nakazów i zakazów osobom podejrzanym o przemoc domową, co pozwala na izolowanie ich od potencjalnych ofiar.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie antyprzemocowej, policjanci mają prawo do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnego lokalu i bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do tego lokalu i otoczenia osobie podejrzanej o przemoc, która może zagrażać życiu lub zdrowiu domowników. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i są ważne od momentu ich wydania. W przypadku niezastosowania się do nakazu lub zakazu wydanego przez policję, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny oraz możliwość zastosowania szybkiego trybu postępowania wobec sprawcy wykroczenia – takie informacje zawierają przepisy.