Procedura rekrutacji do przedszkoli w Gnieźnie: kluczowe daty i instrukcje dla rodziców

Proces rekrutacji do gnieźnieńskich przedszkoli rozpoczął się 5 marca dokładnie o godzinie 8.00 i potrwa aż do 26 marca, kończąc się o 15.00. Istnieją dwa sposoby, w jaki rodzice mogą zgłosić swoje dzieci do procesu rekrutacji.

Pierwszy sposób polega na wypełnieniu formularza online dostępnego na stronie internetowej. Wniosek ten może być podpisany za pomocą podpisu elektronicznego lub tzw. profilu zaufanym, ale tylko w przypadku, gdy obaj rodzice posiadają taką możliwość.

Druga opcja to wydrukowanie wniosku lub odebranie go bezpośrednio z przedszkola, które rodzice wybrali dla swojego dziecka i wypełnienie go ręcznie. Następnie, wypełniony i podpisany wniosek powinien być złożony w preferowanym przedszkolu, zwane również przedszkolem „pierwszego wyboru”. W przypadku wniosków podpisanych za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanym, nie ma konieczności składania ich w formie papierowej.

12 kwietnia o godzinie 14.00 przedszkola opublikują listę dzieci, które zostały zakwalifikowane oraz tych, które nie otrzymały miejsca. Po publikacji tej listy, rodzice będą mieli czas do 24 kwietnia (do godziny 15.00) na złożenie oficjalnego oświadczenia o chęci uczęszczania dziecka do wybranej placówki.

26 kwietnia o godzinie 14.00 w każdym przedszkolu zostanie ogłoszona końcowa lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówki.