Przetarg na realizację projektu infrastrukturalnego dwóch kluczowych parkingów z przyległymi terenami zielonymi ogłoszony!

W ostatni dzień stycznia 2024 roku, uruchomione zostało postępowanie przetargowe. Celem tego postępowania jest przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem obszarów otaczających dwa istotne miejsca w mieście. Chodzi tu o Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która ma swoją siedzibę pod adresem ulica Wyszyńskiego 4 oraz o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które znajduje się na ulicy Sienkiewicza 12A.

Proces ten stanowi kolejną część szeroko zakrojonej modernizacji tychże placówek. W ramach tego zadania zaplanowano wprowadzenie szeregu zmian i ulepszeń. Rozważane są takie elementy jak: nowa nawierzchnia wykonana z eko kostki, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób korzystających z usług oferowanych przez te instytucje, utworzenie terenów zielonych, instalacja nowego systemu oświetleniowego czy też montaż systemu monitoringu.