Konkurs na inicjatywy oddolne

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna ogłosiła interesujący konkurs pt. „Konkurs na inicjatywy oddolne”.  Do konkursu należy zgłosić swój pomysł i zrealizować go wraz z biblioteką. Nabór w konkursie trwa do 28 lutego 2023 roku. Budżet przedsięwzięcia to 25 500 zł. Z czego maksymalna wysokość dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi 8 500 zł

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwojowego Czytelnictwa na lata 2021-2025. Do konkursu można zgłosić pomysł na realizację ciekawego wydarzenia np. warsztatu, wystawy, spotkania, koncertu. Działanie musi być związane z promowaniem czytelnictwa.

W konkursie mogą wziąć udział stowarzyszenia, koła, fundacje, a także osoby prywatne. Pomysły z konkursu będą musiały być zrealizowane w terminie od 15 marca do 30 czerwca 2023 roku. Powinny być również kierowane do lokalnej społeczności związanej z Gnieznem.