Awaria gazociągu w Łabiszynku: działania służb ratunkowych

Sytuacja awaryjna miała miejsce w miejscowości Łabiszyn, gdzie doszło do uszkodzenia infrastruktury gazowej. Straż Pożarna oraz Pogotowie Gazowe zostały niezwłocznie powiadomione o problemie i skierowane na miejsce zdarzenia.

Po przybyciu ekip ratunkowych na miejsce incydentu potwierdziły, że gazociąg uległ uszkodzeniu. W konsekwencji doszło do konieczności zamknięcia fragmentu drogi w bezpośrednim sąsiedztwie. Na szczęście, mimo rozległego uszkodzenia, nie odnotowano żadnego zapłonu ani eksplozji gazociągu.

Sytuacja była już opanowana o godzinie 13.30, co pozwoliło na dalsze postępowanie i działania naprawcze. Przyczyny uszkodzenia infrastruktury gazowej wciąż są badane przez służby techniczne i ratunkowe pracujące na miejscu. Początkowe raporty sugerują jednak, że doszło do tego w wyniku prowadzenia prac ziemnych w bliskim otoczeniu rury gazowej.